Aspdammskolan och Skolgrunden är två resursskolor med spetskompetens inom specialpedagogik som främst vänder sig till högstadieelever, årskurs 6-9, i behov av särskilt stöd. De arbetar med små undervisningsgrupper och har ett helhetstänkande kring varje elev där de utgår från den enskilda elevens förmågor och behov. Med extra anpassningar och särskilt stöd får eleverna möjlighet att lyckas i skolan.

Skolorna drivs med en gemensam ledning och ett förstärkt elevhälsoteam. Det är hög personaltäthet och lokalerna är anpassade för att möta elevernas individuella behov. Att bygga tillitsfulla relationer med både elever och vårdnadshavare är grundläggande i verksamheten.

Eleverna är fördelade på tre små enheter för att skapa ett litet och välkomnande sammanhang med en trygg och varm skolmiljö som ger förutsättningar till delaktighet och inkludering.

Rektor: Yvonne Schultz-Eklundaspdammskolan_skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61, 120 30 Stockholm
Telefon: 073-522 74 98

yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

www.aspdammskolan.se
www.skolgrunden.se