Aspdammskolan och Skolgrunden är resursskolor i Stockholm som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer/NPF såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolorna är inrymda på tre våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Hammarby Sjöstad. De tar emot elever mellan årskurs 6 – 9.

Skolorna erbjuder en individuellt anpassad studiegång i liten grupp och hjälp med motivationen. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och växa och utvecklas i sin egen takt. Skolan arbetar i små elevgrupper med 2-6 elever per grupp beroende på elevens unika behov. De har fasta tydliga rutiner och regler för att underlätta det dagliga arbetet tillsammans.

Rektor: Yvonne Schultz-Eklundaspdammskolan_skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61, 120 30 Stockholm
Telefon: 073-522 74 98

yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

www.aspdammskolan.se
www.skolgrunden.se