Proffsgymnasiet utbildar elever inom Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, bilplåtslagare och billackerare, samt svetsare inom Industritekniska programmet.

Skolan startade 1999 och hette tidigare Fordonsutbildningar och var då Örebros första friskolegymnasium. Sedan 2020 bedrivs verksamheten i nya industrilokaler strax utanför Örebros centrum i industriområdet Berglunda. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten och ger elever och pedagoger bra förutsättningar att kunna utöva såväl teoretiska som praktiska lektioner.

Proffsgymnasiet är en familjär skola med cirka 130 elever där man ser eleverna och ger dem de bästa förutsättningarna för att vara både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt redo för arbetslivet.

Rektor: Deniz Özgurdamar
Berglundavägen 3B, 702 36 Örebro
Tel: 019-605 99 12

deniz@proffsgymnasiet.se
www.proffsgymnasiet.se